Dziękujemy za wsparcie! Pamiętaj o przekazaniu informacji o zbiórce bliskim!

Z wyrazami szacunku, Fundacja na Rzecz Hematologii i Medycyny Regeneracyjnej